BOSKA PROPORCJA

(Phi) φ ≈ 1.61803398874989484820 …

(Pi) π ≈ 3.141592653589793238462 …

e ≈ 2.718281828459045235360287…

3 wyjątkowe liczby niewymierne. Jak nóż, widelec i łyżka. Jak 3 krzyże na Golgocie, jak mirra, kadzidło i złoto. Jak „Święta Trójca”.

„podoba mI się tylko piękno, w pięknie zaś – kształty, w kształtach proporcje, a w proporcjach – liczby. Umiar, kształt i ład.” Św. Augustyn Z HIPPONY.

Czego dokonał św Augustyn?

ŚW Augustyn wypracował teorię boskiego oświecenia (illuminatio), które sprawia, że poznajeMY w sobie odzwierciedlenie myśli Boga, stanowiących pierwsze zasady poznania.

Złoty podział: Sekret życia na naszej planecie i jej dostrojona pozycja.


Witam w kolejnym wpisie.

Golden Ratio: The Secret of Life on our Planet and the Fine-Tuned Position of our Planet – taki tytuł nosi praca napisana przez młodego naukowca – Aleksandra Czeszkiewicza – w ramach matury międzynarodowej.

Z linku na dole artykułu będziecie mogli pobrać kopię tej pracy.

Polecam gorąco – Aleksander pisze świetne teksty i tworzy interesujące materiały na swój kanał YT.

Fascynuje się nie tylko Boską Proporcją, ale też np:. starożytnością i zjawiskami paranormalnymi. Wyjaśnie w swoich materiałach wiele ciekawych i czasem zagadkowych wątków.

Linki do social mediów autora i jego zdjęcie:

https://www.youtube.com/@AleksanderCzeszkiewiczPolska

https://www.facebook.com/aleksanderczeszkiewiczpolska

A teraz fragmenty z publikacji po angielsku:

Introduction

The existence of life has been baffling scientists for the last few hundred years. Life is unique to our planet in the entire Solar System. But why is that?I’ve been interested in the biggest mysteries of our Universe since childhood. Life has been one of them. It is interesting, because it is directly connected with the Golden Ratio and the Fibonacci Sequence, which may be the unique blueprints of our Universe. Found in the conch shells, spiral galaxies, and in the proportions of the human body – this ratio can be apart of the structure of matter. That’s why, in this exploration, we shall investigate the special properties of our planet in the Solar System, based on the Golden Ratio, and some other meaningful algebraic values, which can be the reason behind the existence of life on Earth.We will see the harmonic alignment of the Earth in relation to the Sun, moon, and many other interesting properties, like the Habitable Zone in our Solar System, that may be based on the Fibonacci Sequence.

The Golden Section: Mathematics of Life and Growth
Many researchers found that the Golden Section – connected with the Fibonacci Sequence, Golden Spiral, and the number phi (Φ) – is the blueprint of growth of the living organisms. That’s why, in order to find out why life exists on Earth, we have to learn the basics of the above-mentioned concepts.

Co po tłumaczeniu na polski daje nam:

Wstęp

Istnienie życia wprawia naukowców w zakłopotanie od kilkuset lat. Życie na naszej planecie jest unikalne w całym Układzie Słonecznym. Ale dlaczego? Od dzieciństwa interesowały mnie największe tajemnice naszego Wszechświata. Życie było jednym z nich. Jest to interesujące, ponieważ jest bezpośrednio powiązane ze Złotym Podziałem i Ciągiem Fibonacciego, które mogą być unikalnymi wzorami naszego Wszechświata. Występuje w muszlach, galaktykach spiralnych i w proporcjach ciała ludzkiego – ten stosunek może wynikać z budowy materii. Dlatego w tej eksploracji będziemy badać szczególne właściwości naszej planety w Układzie Słonecznym, w oparciu o złoty podział i inne znaczące wartości algebraiczne, które mogą być przyczyną istnienia życia na Ziemi. Zobaczymy harmoniczne ustawienie Ziemi w stosunku do Słońca, Księżyca i wielu innych interesujących właściwości, takich jak strefa mieszkalna w naszym Układzie Słonecznym, które mogą opierać się na ciągu Fibonacciego.

Złota sekcja: matematyka życia i wzrostu

Wielu badaczy odkryło, że Złoty Podział – powiązany z Ciągiem Fibonacciego, Złotą Spiralą i liczbą phi (Φ) – jest planem wzrostu organizmów żywych. Dlatego, aby dowiedzieć się, dlaczego na Ziemi istnieje życie, musimy poznać podstawy powyższych pojęć.

To tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że zachęciłem do przeczytania tej krótkiej ale jakże wartościowej publikacji.

Pobierz ebook za darmo.

Link. – kliknij aby pobrać pdf.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *