BOSKA PROPORCJA

(Phi) φ ≈ 1.61803398874989484820 …

(Pi) π ≈ 3.141592653589793238462 …

e ≈ 2.718281828459045235360287…

3 wyjątkowe liczby niewymierne. Jak nóż, widelec i łyżka. Jak 3 krzyże na Golgocie, jak mirra, kadzidło i złoto. Jak „Święta Trójca”.

„podoba mI się tylko piękno, w pięknie zaś – kształty, w kształtach proporcje, a w proporcjach – liczby. Umiar, kształt i ład.” Św. Augustyn Z HIPPONY.

Czego dokonał św Augustyn?

ŚW Augustyn wypracował teorię boskiego oświecenia (illuminatio), które sprawia, że poznajeMY w sobie odzwierciedlenie myśli Boga, stanowiących pierwsze zasady poznania.

CIĄG FIBONACCIEGO!


Mówiąc o ZŁotej proporcji trzeba zrozumieć odkrycie Leonarda z Pizy zwanego Fibonaccim. To włoski matematyk z przełomu XII i XIII wieku.

Dzięki niemu w Europie posługujemy się cyframi arabskimi, a właściwie europeizowanymi cyframi hinduskimi.

Podał on też jako pierwszy wzór złotego ciągu.

Więcej o tym w filmie Pana Mirosława Zelenta z kanału Pasja Informatyki.

https://pasja-informatyki.pl/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *