BOSKA PROPORCJA

(Phi) φ ≈ 1.61803398874989484820 …

(Pi) π ≈ 3.141592653589793238462 …

e ≈ 2.718281828459045235360287…

3 wyjątkowe liczby niewymierne. Jak nóż, widelec i łyżka. Jak 3 krzyże na Golgocie, jak mirra, kadzidło i złoto. Jak „Święta Trójca”.

„podoba mI się tylko piękno, w pięknie zaś – kształty, w kształtach proporcje, a w proporcjach – liczby. Umiar, kształt i ład.” Św. Augustyn Z HIPPONY.

Czego dokonał św Augustyn?

ŚW Augustyn wypracował teorię boskiego oświecenia (illuminatio), które sprawia, że poznajeMY w sobie odzwierciedlenie myśli Boga, stanowiących pierwsze zasady poznania.

Figury płaskie i związek Złotej liczby Phi 1.618 z Pi 3.14 i Egipskim kubitem 0.5236.


Wykonałem prosty rysunek w darmowym programie do grafiki wektorowej Inkscape.

To 4 płaskie figury geometryczne:

Okrąg o średnicy 1,

Złoty prostokąt o bokach 1 i 1.618,

Kwadrat o boku 1.618

I wpisany w to trójkąt o obwodzie 10 * ( Pi – Phi^2 ), czyli 10 kubitów.

Figury są odpowiedno wpisane w siebie i pokazują złotą proporcję oraz związek z liczbą Pi, jako obwodem koła o średnicy 1 i związek z egipskim kubitem = 0.5236 metra (The ancient Egyptian royal cubit (meh niswt)). Ot takie małe conieco. 😉

Porównaj obwód Złotego Prostokąta i trójkata, to jest właśnie długość równa 10 * Egipski kubit. Kubit jest porównywalny do miary łokcia, ale to nadzwyczaj precyzyjna jednostka, która służyła do budowy piramid.

Na podstawie antycznych opisów i znalezionych kamiennych miar określono precyzyjnie, że 1 kubit miał długość 52 centymetrów 3,6 milimetra [0,5236 m]. Patrz obwód na rysunku!? Nie zaskakująca zbieżność wartości?

Występuje następująca ciekawa zależnośc opisana formułą, że 1 kubit jest równy π-φ^2. Czyli: eCubit = Pi – Phi^2.

Egipski Kubit to także 1/6 liczby Pi, a liczba naturalna 6 jest tzw. liczbą doskonałą.

Źródła:

https://obieg.pl/218-boska-proporcja-trzecie-odkrycie

https://zagadkiwszechswiata.weebly.com/blog/135-zagadkowo-precyzyjna-starozytna-jednostka-dlugosci

https://en.wikipedia.org/wiki/Cubit
http://tajemnicepiramid.eu/dane.htm
„The revelations of the Pyramids” – Ewkanim Production
https://www.youtube.com/watch?v=kujBFi9cVIA&t=3485s


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *