BOSKA PROPORCJA

(Phi) φ ≈ 1.61803398874989484820 …

(Pi) π ≈ 3.141592653589793238462 …

e ≈ 2.718281828459045235360287…

3 wyjątkowe liczby niewymierne. Jak nóż, widelec i łyżka. Jak 3 krzyże na Golgocie, jak mirra, kadzidło i złoto. Jak „Święta Trójca”.

„podoba mI się tylko piękno, w pięknie zaś – kształty, w kształtach proporcje, a w proporcjach – liczby. Umiar, kształt i ład.” Św. Augustyn Z HIPPONY.

Czego dokonał św Augustyn?

ŚW Augustyn wypracował teorię boskiego oświecenia (illuminatio), które sprawia, że poznajeMY w sobie odzwierciedlenie myśli Boga, stanowiących pierwsze zasady poznania.

Witaj


Ta strona jest poświęcona udostępnianiu informacji na temat liczb, w szczególności liczby Phi (czyt. „fi„).

Phi (fi, st.gr. φῖ’, nw.gr. φι, pisana Φφ lub ϕ) – to dwudziesta pierwsza litera alfabetu greckiego. W greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 500.

Phi jest określana jako ZŁota Liczba, jej wartość niewymierna w systemie dziesiętnym to w przybliżeniu 1.618033988749894….

Jak 1.618.. ma się do liczby 500 w systemie greckim?

Dlaczego symbol Φ jest używany do oznaczenia średnicy okręgu lub sfery?

Zauważ, że Phi jako 21 litera alfabetu greckiego to w greckim systemie liczbowym 500, natomiast poprzedzająca ją wedle ciągu Fibonacciego 13 litera Nu ma wartość 50.

O jedno 0 (zero) mniej i/lub więcej. Zero, największy wynalazek świata matematyki. Oto jest 0, które dopełniło system liczbowy. 😉

Jeśli od niewymiernej wartości liczby Phi odejmiemy 1, to uzyskamy 0.618.

To też złota liczba, zwana liczbą odwrotną.

Zero w związku z Phi pojawia się też w równaniu kwadratowym:

phi^2 – phi – 1 = 0

Teraz zamiast 1.618, podstawmy 21, czyli liczbę porządkową Phi w alfabecie greckim..

21^2 – 21 – 1 = 0 czyli

441 – 21 – 1 – 0 = 419.

419 – jest to liczba pierwsza, 81 w kolejności, 81 to jej liczba porządkowa.

Zauważ, że 419+81 = 500 czyli wartość liczby Phi według greckiego systemu liczbowego. Ot taka ciekawostka. Czy to przypadek? Wątpię, w liczbach tkwi sedno. Pitagorasa, mówił, że liczba jest istotą wszystkich rzeczy i uważał to za swoje najważniejsze spostrzeżenie.

Czy to małe spostrzeżenie, że z równania kwadratowego otrzymujemy Phi = 500 w powiązaniu z liczbami pierwszymi nie brzmi interesująco?

Śledź mój blog i poznaj wyjątkowe właściwości liczb w matematyce i geometrii, zauważ ich liczne występowanie w życiu, przyrodzie, a nawet odległym Wszechświecie.

Liczba Phi ma zastosowanie w sztuce, projektowaniu, architekturze, a także na rynkach finansowych.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat Złotej Liczby, Złotego Podziału i innych ciekawostek z liczbami związanych.

Zapamiętaj, że najbardziej istotne liczby niewymierne w matematyce są 3, czyli Phi = 1.61803…, Pi = 3.14159… oraz e = 2,71828… czyli Liczba Eulera.

To prawdziwa „Święta Trójca” świata matematyki.

Ale jak powiedział słynny matematyk Leopold Kronecker:

Dobry Bóg stworzył liczby naturalne, inne są dziełem człowieka.

Dobrej zabawy!